آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر مهر موحد لاهیجان

آزمایشگاه مهر در سال  1371 تاسیس گردید و در طی این سه دهه با مدیریت بی نظیر دکتر اکبر مهر موحد، همیشه  خود را متعهد به خدمت صادقانه به مردم منطقه دانسته و خصوصاً با داشتن تیم تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی به روز خود توانسته، پاسخگوي نيازهاي روز افزون جامعه پزشكي استان گیلان باشد.

X