بیماری های متابولیک مادرزادی

بیماری های مادرزادی متابولیسم

بیماری های مادرزادی متابولیسم

Inherited disorders of metabolism

 

در این مبحث به طور خلاصه سعی خواهیم نمود تا خلاصه ای از کل بیماری های متابولیک را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به تنوع مباحث در زمینه بیماری های متابولیک، قطعا نوشته حاضر نمی تواند مطالب کاملی را ارائه دهد، از این رو در مباحث جداگانه تمامی گروه هایی که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرند را به صورت مبسوط شرح خواهیم داد. برای دسترسی به این مطالب از منوی خدمات به صفحه بیماری های مابولیک بروید. همچنین پانل NGS بیماری های متابولیک آزمایشگاه مندل یکی از کامل ترین پانل های ژنی بوده و 485 ژن شناخته شده مرتبط با این بیماری ها را در خود جای داده است. برای سفارش این آزمایش می توانید از منوی روبرو آن را انتخاب نمایید.

X