سرویس خون گیری در منزل


مراجعه کننده گرامی :
جهت رفاه حال بیمارانی که مایل هستند نمونه‌گیری در منزل انجام گردد، امکان خون‌گیری توسط فرد مجرب فراهم می‌باشد.

X