هورمون شناسی

آزمایش هورمون شناسی:

آزمایش‌های هورمونی در این بخش به دو روش:

  • ECLIA) Electro Chemi Luminescence)
  • Elisa) Enzyme- Linked Immunoab Sorbent Assay)

به شکل روزانه و هفتگی انجام می‌شوند.

بهره گیری از سه دستگاه برتر دنیا جهت اندازه‌گیری هورمونها
شرکت مداوم در برنامه کنترل کیفی راندوکس انگلستان
استفاده از دستگاههای تمام اتوماتیک به جای سیستم الایزای دستی
انجام آزمایش‌های غربالگری مادران باردار با نرم‌افزار مورد تایید مرجع سلامت
انجام کلیه آزمایشهای تخصصی هورمون شناسی بدون نیاز به ارسال
بهره گیری از چهار دستگاه برتر دنیا جهت انجام آزمایشهای ایمونولوژی
انجام کلیه آزمایش‌های اتوایمیون با دستگاه تمام اتوماتیک

ECLIA) Electro Chemi Luminescence)

کیت‌های مربوط به این روش آزمایشگاهی به شکل انحصاری در اختیار کمپانی Roche آلمان می‌باشد و از طریق شرکت طرف قرارداد ایرانی در اختیار ما قرار می‌گیرد.

حساسیت، تکرارپذیری، دقت و صحت این روش قابل مقایسه با سایر روش‌های آزمایشگاهی نیست به همین علت مورد اطمینان و تایید اکثر متخصصین مجرب و به نام کشورمان می‌باشد. لازم به ذکر است این آزمایشگاه از سال ۱۳۸۹ به عنوان اولین آزمایشگاه در سطح استان دستگاه مذکور را در اختیار دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره‌ی اساس روش ECLIA اینجا کلیک کنید 
 
 کیت‌ها و دستگاه VIDAS (روش ELFA) بصورت انحصاری توسط شرکت Biomerieux فرانسه تولید شده و توسط شرکت ایرانی فردآور عرضه و پشتیبانی می‌گردد.
کیت‌ها و دستگاه Alegria (روش ELISA) نیز بصورت انحصاری توسط شرکت Orgentec آلمان تولید شده و توسط شرکت ایرانی روناک طب در کشور عرضه و پشتیبانی می‌گردد.

کنترل کیفی

مانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز برنامه‌های کنترل کیفی در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد. 

 

X