متعهد به خدمت صادقانه به مردم پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه ی پزشکی
با بيش از 20 سال سابقه کاري و با در اختيار داشتن پرسنل کار آزموده و مجرب پيشرفتد ستگاه هاي مدرن و تجهيزات متعدد
مشاهده کلیه خدمات
متعهد به خدمت صادقانه به مردم پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه ی پزشکی
با بيش از 20 سال سابقه کاري و با در اختيار داشتن پرسنل کار آزموده و مجرب پيشرفتد ستگاه هاي مدرن و تجهيزات متعدد
مشاهده کلیه خدمات
متعهد به خدمت صادقانه به مردم پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه ی پزشکی
با بيش از 20 سال سابقه کاري و با در اختيار داشتن پرسنل کار آزموده و مجرب پيشرفتد ستگاه هاي مدرن و تجهيزات متعدد
مشاهده کلیه خدمات
Previous
Next

آزمایشگاه تشخیص طبی


دکتر مهر موحد لاهیجان

آزمایشگاه مهر خود را متعهد به خدمت صادقانه به مردم دانسته و پاسخگوي نيازهاي روز افزون جامعه پزشكي مي باشيم.

X