معرفی آزمایشگاه مهر

مجموعه آزمایشگاه های کالیبراسیون، اندازه گیری ابعادی و آزمون سختی سنجی مهر در فضایی به وسعت 800 متر مربع مشتمل بر 4 آزمایشگاه به همت کارشناسان مجرب مترولوژی و کالیبراسیون کشور طراحی و راه اندازی شده است.

 این مجموعه آزمایشگاهی مجهزترین و کاملترین امکانات و دانش فنی کالیبراسیون ابعادی و سختی سنجی کشور را ایجاد نموده و خدمات خود را به عنوان بالاترین مرجع کالیبراسیون ایران و خاورمیانه به صنایع کشور ارائه می نماید. کلیه آزمایشگاه های مهر دارای تایید صلاحیت و شرایط محیطی استاندارد بر اساس الزامات ISO/IEC 17025 می باشند.