تماس با ما

تلفن آزمایشگاه :               42233628 - 013

تلفکس آزمایشگاه :           42240014 - 013

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

W W W . m e h r m e d i c a l l a b . i r  

 

لینک کانال تلگرامی آزمایشگاه مهر           @mehrmedicallab

ادمینها جهت تبادل پیشنهادات وانتقادات

ادمین یک :                                                @mehrday

ادمین دو:                                               @mahdavi1353

آدرس پستی آزمایشگاه :   لاهیجان خیابان شهید کریمی کوچه توکلی آزمایشگاه مهر پلاک ۲۷

ساعات کاری     آزمایشگاه از شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۶.۴۵ تا ۸ شب بطور یکسره بازمیباشد